Cơ bản về Bảo Hiểm Nhân Thọ – Những hiểu biết cần thiết ban đầu dành cho khách hàng tham gia BHNT

Cơ bản về Bảo Hiểm Nhân Thọ Những hiểu biết cần thiết ban đầu dành cho khách hàng tham gia BHNT. Video được xây dựng giúp khách hàng nắm được những thông tin cơ bản nhất của BHNT để khách hàng có thể hiểu rõ ý nghĩa. Và giúp khách hàng biết cách tham gia … Read more

Khi bạn chưa có hợp đồng BHNT thì tiền nhiều để làm gì

Chưa có HĐ bảo hiểm nhân thọ thì tiền nhiều để làm gì?

“Có nhiều tiền nên tôi không cần bảo hiểm nhân thọ!” – Đa số người có tiền đều nghĩ như thế ! “Cái gì tôi cũng có thể mua được vậy cần gì Bảo hiểm nhân thọ” đó chính là quan điểm của không ít người Việt giàu có đã nói. Điều này khá ngược … Read more