Sử Dụng Tối Ưu Bảo Hiểm Y Tế & Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe

Hiện nay, đa số người Việt Nam đều có Bảo hiểm y tế (BHYT), được mua theo hình thức tự nguyện hoặc được công ty mua cho người lao động. Bên cạnh đó, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (BHCSSK) xuất hiện như 1 bản nâng cấp của BHYT với nhiều quyền lợi hơn và … Read more

Giữa bảo biểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm – Đâu là giải pháp hợp lý?

Bạn đang băn khoăn rằng nếu như đang có một số tiền nhàn rỗi thì nên mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiền tiết kiệm. Đây là câu hỏi mà phần lớn khách hàng đặt ra cho những dự định và kế hoạch tài chính phục vụ cho cuộc sống. Vậy, để đưa ra … Read more