File Excel Tóm tắt nhanh HĐ An Tâm Song Hành – An Thịnh Đầu Tư

File được thiết kế dùng cho tư vấn Team Cầu Nối Bảo Hiểm và TVTC Dai-ichi Thanh Xuân 2 Tóm tắt quyền lợi An Tâm Song Hành Tóm tắt quyền lợi An Thịnh Đầu Tư Các anh chị Tư Vấn Tài Chính chỉ cần chỉnh sửa các ô màu vàng, nhập các mệnh giá bảo … Read more

10 công cụ cần thiết để nâng cao chất lượng Tư Vấn Tài Chính Bảo Hiểm

“Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu không có áo thì làm sao biết được đó là thầy tu?” – Câu nói đó cũng đúng với những tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ, ngoài giá trị cốt lõi (kiến thức & trung thực) bạn cần thêm những yếu tố phụ giúp bạn gia tăng … Read more