File Excel Tóm tắt nhanh HĐ An Tâm Song Hành – An Thịnh Đầu Tư

File được thiết kế dùng cho tư vấn Team Cầu Nối Bảo Hiểm và TVTC Dai-ichi Thanh Xuân 2

Tóm tắt quyền lợi An Tâm Song Hành

6 Downloads

Tóm tắt quyền lợi An Thịnh Đầu Tư

Các anh chị Tư Vấn Tài Chính chỉ cần chỉnh sửa các ô màu vàng, nhập các mệnh giá bảo vệ tương ứng của khách hàng từ Bảng Minh Họa.

File excel sẽ tính toán để đưa ra tóm tắt các quyền lợi chính tương ứng giúp các anh chị TVTC dễ dàng trình bày giải pháp và giúp KH hiểu rõ phương án bảo vệ.

Mật khẩu Download được cung cấp ở Group Agency.

22 Downloads

  • Bài viết của Đỗ Hồng Phúc
Tư vấn tài chính, Quản lý kinh doanh cấp cao , Team Cầu Nối Bảo Hiểm

Tôi là Đỗ Hồng Phúc quản lý kinh doanh cấp cao của VP Daiichi Thanh Xuân 2, Leader team Cầu Nối Bảo Hiểm. Khi nhận thấy tiềm năng và giá trị lớn lao của BHNT, tôi đã quyết định dành toàn thời gian phát triển đội ngũ để lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của BHNT đến mọi khách hàng.

follow me

Leave a Comment