Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Daiichi

ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA SẢN PHẨM

Bảo vệ sức khỏe toàn diện cho bạn và gia đình trên phạm vi toàn cầu!

Sức khỏe là tài sản vô giá nhất của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại và bận rộn như hiện nay, các rủi ro về sức khỏe đang tăng cao và có thể phát sinh bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ bạn đang ở nơi đâu.

Bạn mong muốn tiếp cận với các dịch vụ y tế tiên tiến trên thế giới nhưng lại lo ngại chi phí khám chữa bệnh cao.
Với các quyền lợi ưu việt và toàn diện về điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng, 
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu sẽ mang đến cho bạn cũng như gia đình sự an tâm tài chính và sức khỏe mọi lúc mọi nơi trên toàn thế giới.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu (BHCSSKTC) là sản phẩm bổ sung cung cấp quyền lợi chăm sóc sức khỏe cao cấp toàn cầu với mức chi phí hợp lý với các ưu điểm nổi trội như sau:
• Mức bảo vệ cao lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi bệnh.
• Phạm vi bảo vệ rộng toàn cầu
• Bảo vệ thêm các điều trị như: lọc thận, biến chứng thai sản, các bệnh bẩm sinh.
• Linh hoạt về phí và quyền lợi với linh hoạt mức đồng chi trả.
• Giảm thời gian chờ bệnh đặc biệt

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

1. NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM

Sản phẩm này dành cho:
• Người được bảo hiểm của sản phẩm chính
• Người được bảo hiểm bổ sung: Bên mua bảo hiểm; vợ/chồng, con, anh/chị/em,
cha/mẹ, cha/mẹ người hôn phối của Người được bảo hiểm sản phẩm chính

2. ĐỘ TUỔI THAM GIA:

• Quyền lợi điều trị nội trú: 0 – 65 tuổi
• Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 0 – 60 tuổi

3. TUỔI TỐI ĐA KHI KẾT THÚC THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:

• Quyền lợi điều trị nội trú: 75 tuổi
• Quyền lợi điều trị ngoại trú và chăm sóc răng: 65 tuổi

4. THỜI HẠN BẢO HIỂM:

• 01 năm và gia hạn hàng năm.
Lưu ý: phí bảo hiểm thay đổi theo tuổi thực tế của Người được bảo hiểm.

5. CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM – LINH HOẠT THEO NHU CẦU

Linh hoạt lựa chọn Chương trình bảo hiểm với Quyền lợi bảo hiểm tối đa (cho Quyền lợi điều trị nội trú và ngoại trú) của một Bệnh tật hoặc Thương tật trong suốt thời gian tham gia sản phẩm này như sau:

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu Daiichi
Phạm vi địa lý mà Dai-ichi Life Việt Nam chi trả các chi phí y tế thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm phát sinh khi Người được bảo hiểm khám và điều trị Bệnh tật/ Thương tật, là:
 •  Toàn cầu: với quyền lợi điều trị nội trú;
 • Việt Nam: với quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi chăm sóc răng.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị nội trú và quyền lợi điều trị ngoại trú (nếu có) cho một Bệnh tật/ Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/ Thương tật theo quy định trong Bảng liệt kê quyền lợi bảo hiểm tương ứng với lựa chọn Chương trình bảo hiểm. (Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản hợp đồng)

CHƯƠNG TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quyền lợi điều trị nội trú

THỦ TỤC BẢO LÃNH :

 Người được bảo hiểm xuất trình thẻ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ cùng giấy tờ nhân thân cho bệnh viện khi sử dụng dịch vụ này.

ĐIỀU KIỆN:

Để thực hiện bảo lãnh viện phí, hợp đồng vẫn có hiệu lực và đóng phí đủ theo quy định và bệnh viện chấp nhận việc bảo lãnh viện phí. Các hợp đồng chưa đóng phí và đang trong thời gian gia hạn đóng phí sẽ không được bảo lãnh viện phí.

MẠNG LƯỚI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ:

Với BH Chăm sóc sức khỏe toàn cầu, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 1.000 bệnh viện tại Việt Nam và các nước Đài Loan, Singapore, Thái
Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào. Mạng lưới bệnh viện được bảo lãnh viện phí sẽ tiếp tục được mở rộng ra nhiều quốc gia khác trong tương lai.
Khách hàng có thể tham khảo danh sách bảo lãnh viện phí bằng các cách: Truy cập website www.dai-ichi-life .com.vn

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

THAM GIA CÙNG CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH HIỆN HÀNH CỦA DAIICHI

Lưu ý: để tham gia BH Chăm sóc sức khoẻ toàn cầu, phí bảo hiểm cơ bản của
sản phẩm chính phải thoả các điều kiện như sau:

LỰA CHỌN ĐỒNG CHI TRẢ

Mức đồng chi trả là mức chi phí tương đương 20% hoặc 0% chi phí điều trị y tế của Quyền lợi điều trị nội trú mà khách hàng sẽ chi trả, cụ thể như sau:
• Đồng chi trả 0%: Dai-ichi Life Việt Nam chi trả 100% chi phí điều trị thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm của khách hàng.
• Đồng chi trả 20%: Dai-ichi Life Việt Nam chi trả 80% và khách hàng chi trả 20% chi phí điều trị thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm. Khách hàng trẻ tuổi, khách hàng quản lý sức khỏe tốt hoặc muốn mức phí tiết kiệm hơn có thể chọn mức đồng chi trả 20%.
Quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi Chăm sóc răng sẽ không áp dụng mức đồng chi trả

LINH HOẠT LỰA CHỌN MỨC ĐỒNG CHI TRẢ

Trường hợp NĐBH dưới 6 tuổi: tham gia duy nhất mức đồng chi trả là 20%.
Trường hợp NĐBH từ 6 tuổi trở lên: có thể chọn mức đồng chi trả 20% hoặc 0%.

THAY ĐỔI MỨC ĐỒNG CHI TRẢ

Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi lựa chọn mức đồng chi trả vào các ngày gia hạn năm hợp đồng.
Nếu chuyển đổi từ đồng chi trả 20% sang không đồng chi trả thì:

• Phí bảo hiểm sản phẩm chính cần thỏa điều kiện; và
• Hợp đồng sẽ được công ty thẩm định, ngoại trừ trường hợp NĐBH đã tham gia mức đồng chi trả 20% khi trong độ tuổi từ 0 – 5 tuổi.

THAY ĐỔI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Vào các Ngày gia hạn năm hợp đồng, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Dai-ichi Life Việt Nam, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu thực hiện các điều chỉnh về chương trình bảo hiểm như sau:
Tăng/ giảm Chương trình bảo hiểm; hoặc
Tăng/ giảm/ tham gia mới/ hủy bỏ quyền lợi lựa chọn thêm như: quyền lợi điều trị ngoại trú, quyền lợi chăm sóc răng (nếu có).

TĂNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM:

Trong năm thứ nhất sau khi điều chỉnh:

• Nếu Người được bảo hiểm bị Bệnh tật hoặc Thương tật trước khi điều chỉnh, mức chi trả cho những Bệnh tật hoặc Thương tật đó sẽ áp dụng theo quyền lợi trước khi điều chỉnh.
• Nếu Bệnh tật/ Thương tật của Người được bảo hiểm xảy ra trước ngày yêu cầu tăng Chương trình bảo hiểm được chấp thuận (dù Người được bảo hiểm đã điều trị hay chưa điều trị), Bệnh tật/
Thương tật đó sẽ tiếp tục được chi trả theo Chương trình bảo hiểm trước khi tăng.

• Nếu Bệnh tật/ Thương tật của Người được bảo hiểm xảy ra tính từ ngày yêu cầu tăng Chương trình bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận, Bệnh tật/ Thương tật đó sẽ được chi trả quyền lợi theo Chương trình bảo hiểm mới.
Kể từ năm thứ hai sau khi điều chỉnh : mức chi trả sẽ theo quyền lợi mới

GIẢM CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Trường hợp giảm Chương trình bảo hiểm, quyền lợi điều trị nội trú và các quyền lợi lựa chọn thêm (nếu có tham gia) sẽ được chi trả theo Chương trình bảo hiểm mới.
Việc điều chỉnh Chương trình bảo hiểm sẽ theo quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm và chỉ có hiệu lực tính từ thời điểm Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. Sau khi thay đổi, các quyền lợi bảo hiểm và Phí bảo hiểm sẽ điều chỉnh tương ứng.

HỒ SƠ CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

• Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
• Các chứng từ liên quan đến việc điều trị: đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, phiếu phẫu thuật, giấy xuất viện, sổ khám bệnh hoặc giấy chứng nhận y khoa
• Bản tường trình tai nạn của Người được bảo hiểm trong trường hợp Tai nạn
• Các chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế hợp lệ và hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính, Cục Thuế như hóa đơn tài chính,…

LƯU Ý:
Nộp những chứng từ quy định trong vòng 12 (mười hai) tháng tính từ ngày xuất viện hoặc ngày điều trị. Các yêu cầu bồi thường nộp muộn quá 12 (mười hai) tháng tính từ ngày xuất viện hoặc ngày điều trị sẽ không được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận.
Nếu giấy tờ, chứng từ cần phải nộp có ngôn ngữ khác với tiếng Việt thì Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải dịch thuật và chứng thực các chứng từ yêu cầu bồi thường và gởi về cho Dai-ichi Life Việt Nam.
Đối với giấy tờ, chứng từ y tế nước ngoài thì Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo cụ thể trường hợp nào cần thực hiện hợp thức hóa lãnh sự.

THỜI GIAN CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các yêu cầu hợp lệ cho Người được bảo hiểm trong vòng 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ các
chứng từ hợp lệ theo yêu cầu.
Trong trường hợp cần điều tra thêm, Dai-ichi Life Việt Nam có quyền kéo dài ngày chi trả nhưng 
không trễ hơn 45 ngày tính từ ngày Dai-ichi Life
Việt Nam nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ theo yêu cầu.

NGƯỜI NHẬN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm.
Lưu ý: trường hợp Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi, thì cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ nhận thay quyền lợi bảo hiểm.

THỜI HẠN LOẠI TRỪ DO TAI NẠN

Không có thời gian chờ cho trường hợp tai nạn

THỜI HẠN LOẠI TRỪ DO BỆNH TẬT

(*) DANH SÁCH CÁC BỆNH TẬT ĐẶC BIỆT

 • Nang, polyp, u lành tính hay ác tính, ung thư, tăng trưởng bất thường của tế bào;
 • Trĩ;
 • Tất cả các chứng thoát vị;
 • Các Biến chứng thai sản;
 • Viêm khớp, thoái hóa khớp, vẹo cột sống và tất cả các hình thức của bệnh thoái hóa xương;
 • Mộng, hạt kết mạc góc mắt, đục thủy tinh thể;
 • Cắt amidan hoặc nạo VA;
 • Các loại sỏi;
 • Suy giãn tĩnh mạch;
 • Lạc nội mạc tử cung;
 • Các tình trạng của tuyến tiền liệt;
 • Loét dạ dày, loét tá tràng;
 • Viêm gan các loại, xơ gan;
 • Viêm xoang;
 • Các bệnh tim, bệnh mạch vành, huyết áp cao hoặc thấp;
 • Đái tháo đường/ tăng đường huyết;
 • Tất cả các hình thức tổn thương (có yêu cầu phẫu thuật) của dây chằng hoặc sụn chêm;
 • Parkinson;
 • Lupus ban đỏ;
 • Suy thận (ngoại trừ suy thận cấp);
 • Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD);
 • Các bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu (bao gồm thay máu, lọc máu, chạy thận nhân tạo, bệnh suy tủy, bạch cầu cấp, bạch cầu mãn tính);
 • Bệnh tự miễn và rối loạn chuyển hóa.

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA

BỆNH NHÂN NỘI TRÚ: 

là người được nhập viện theo yêu cầu của Bác sĩ của Bệnh viện và Cần thiết và hợp lý về mặt y tế phải lưu trú trong Bệnh viện ít nhất 12 giờ để điều trị Bệnh tật hoặc Thương tật, có làm thủ tục nhập viện và xuất viện, có thanh toán chi phí giường bệnh, có tên trong sổ bệnh nhân nội trú của Bệnh viện.

BIẾN CHỨNG THAI SẢN:

là một trong các biến chứng sau:
• Thai lưu từ tuần thứ 20 của thai kì trở đi;
• Thai trứng;
• Thai ngoài tử cung;
• Thuyên tắc ối;
• Vỡ tử cung;
• Băng huyết sau khi sinh;
• Sót nhau thai trong tử cung sau khi sinh có gây biến chứng nhiễm trùng;
• Phá thai điều trị bao gồm các trường phá thai do các bệnh lý di truyền/ dị tật bẩm sinh của thai nhi hoặc phải chấm dứt thai kì để bảo vệ tính mạng của người mẹ theo chỉ định của Bác sĩ;
• Biến chứng của các nguyên nhân trên.

ĐIỀU TRỊ NHA KHOA:

 Là bất kỳ sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng, ngoại trừ răng giả, cầu răng và cấy implant; và được thực hiện bởi Nha sĩ.

Chi tiết về sản phẩm Quý khách tìm hiểu tại website https://dai-ichi-life .com.vn/ để biết thêm chi tiết

Tôi là Duy Đạt, Quản lý kinh doanh của công ty bảo hiểm Daiichi Life Việt Nam. Là một thành viên tích cực của team Cầu Nối Bảo Hiểm- Là một Tư vấn tài chính chuyên nghiệp

Luôn cam kết tư vấn tận tình- chuyên nghiệp- minh bạch- đầy đủ

Thông tin liên hệ:

Hotline/Zalo: 0866899925/0963347307

Facebook: https://www.facebook.com/duydat77

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrVQz9r1fcIKB4lcnvdjJoA

 • Bài viết của Vũ Duy Đạt
QLKD Vũ Duy Đạt Tác giả
Tư vấn tài chính, Quản lý kinh doanh, Trưởng nhóm , Team Cầu Nối Bảo Hiểm

Bén duyên với nghề tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ khi đang là một kỹ sư xây dựng. Vũ Duy Đạt đã nhanh chóng trở thành một quản lý kinh doanh, và là tư vấn ưu tú của Team Cầu Nối Bảo Hiểm tại VP Thanh Xuân 2.

follow me

Leave a Comment