• Bài viết của Đỗ Hồng Phúc
Tư vấn tài chính, Quản lý kinh doanh cấp cao , Team Cầu Nối Bảo Hiểm

Tôi là Đỗ Hồng Phúc quản lý kinh doanh cấp cao của VP Daiichi Thanh Xuân 2, Leader team Cầu Nối Bảo Hiểm. Khi nhận thấy tiềm năng và giá trị lớn lao của BHNT, tôi đã quyết định dành toàn thời gian phát triển đội ngũ để lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của BHNT đến mọi khách hàng.

follow me